នៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ដឹងពីអ្វីមួយនៅលើពិភពលោក ឬក៏មានចម្ងល់អ្វីមួយ លោកអ្នកប្រាកដជានឹកឃើញ Google ដែលជាទីផ្ទុកទិន្នន័យដ៏សម្បើមនៅទូទាំងពិភពលោក។ ​​​​

 

រូបភាពដែលបានគូរឡើង នៅ Belgium
រូបភាពដែលបានគូរឡើង នៅ Belgium

 

ក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះ មិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យមានការចងចាំ ក្នុងគំនិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅទូទាំងពិភពលោកនោះទេ ថែមទាំង តែងតែបង្ហាញពីយុទ្ធសាស្រ្តប្លែកៗ ដើម្បីជាការទាក់ទាញដល់អ្នកប្រើប្រាស់ថែមទៀត។ ជាក់ស្តែងនាពេលថ្មីៗនេះ Google បានជួលជាងគូរគំនូរប្លែកៗតាមទីសាធារណៈនៅ Belgium ដើម្បីបំផុសការចាប់អារម្មណ៍ ពីគោលបំណងក្រោយខ្នងក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកបច្ចេកវិទ្យាក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួន ។ ក្រុមហ៊ុនយក្សមួយនេះ ក៏មានគោលបំណងនឹងជួលជាងគំនូរតាមទីសាធារណៈនេះ ចំនួន ៤នាក់ដើម្បីធ្វើគម្រោងមួយនេះ តាមមជ្ឈមណ្ឌលរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងពិភពលោក៕

 

ប្រភព៖ Business Insider

ដោយ៖ គេហទំព័រ ចែកចាយ (jakjay.com)