ទំនាក់ទំនងដ៏រីករាយមួយ អាចជារង្វាន់ដ៏ល្អបំផុត ក្នុងលោក។ ប៉ុន្តែ មានតែមនុស្សដែលធ្លាប់មានស្នេហាទេ ទើបដឹងថា វាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេ។ ប៉ុន្តែពួកគេ អាចនឹងធ្វើវាអោយកាន់ងាយស្រួលឡើង ប្រសិនបើលោកអ្នក អនុវត្តតាមការអត្ថាធិប្បាយខាងក្រោម អស្ចារ្យទាំងនេះ។

 

អាថ៌កំបាំង នៃទំនាក់ទំនងជោគជ័យមួយ គឺស្ថិតនៅលើ រឿងល្អិតតូចៗ មិនមែនរឿងធំនោះទេ, ជារឿងដែលជាញឹកញាប់ ត្រូវបានមើលរំលង ជាពិសេសនៅពេលដែលលោកអ្នក បានរស់នៅជាមួយគ្នា យូរហើយ។ ដូចជា ការបង្ហាញពី ការកោតសរសើរនិងការដឹងគុណ, តែងតែគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមក មិនថារឿងអ្វីក៏ដោយ។

 

មិនអាចធ្វើទៅបាននោះទេ ក្នុងការអនុវត្តតាម ច្បាប់ទាំងអស់នេះ, ប៉ុន្តែបើអ្នក ចងចាំតែមួយ ឬ ពីរ នៃច្បាប់ខាងក្រោមនេះ លោកអ្នក នឹងប្រាកដ ជាមានជីវិតរីករាយជាងមុនរួមគ្នា។

 

Slide1

 

Slide2

 

Slide3

 

Slide4

 

Slide5

 

Slide6

 

Slide7

 

Slide8

 

Slide9

 

Slide10

 

Slide12

 

Slide13

 

Slide14

 

Slide15

 

Slide16

 

Slide17

 

 

ដោយ៖ ចែកចាយ