យោងតាមគេហទំព័រ wonderslist.com​ បានបង្ហាញពីតំបន់ ឬ​កន្លែងដែលត្រជាក់ជាងគេក្នុងលោកចំនួន១០។

តំបន់វ៉ូស្តុក (Vostok​) នៃ តំបន់ទឹកកកអង់តាទិច (Antartica) គឺជាកន្លែង​ដែល​ត្រជាក់​​ជាងគេបំផុត ក្នុងពិភពលោក ពោលគឺមានសីតុណ្ហភាព​រហូតដល់ ៨៩.២០ ​អង្សារសេ​ក្រោម​សូន្យ ឬ – 89.2 °C ឯណោះ។

 

ស្ថានីយស្រាវជ្រាវ វ៉ូស្តុក ក្នុងតំបន់អង់តាទិច (ប្រទេសរុស្ស៊ី)

 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ៖ គេហទំព័រចែកចាយ (jakjay.com)

………………………………………………….

ការលួចចម្លងអត្ថបទយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាត គឺជាទង្វើអសីលធម៌ និងខុសច្បាប់

…………………………………………………….

សៀវភៅ៖ ចំណេះដឹងសកល ភាគ១ (បោះពុម្ពដោយ ហាតប៊ុក)